Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti


Sredstva iz naslova podukrepa 6.4. »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli za nakup novega stroja za brizganje plastike z zapiralno močjo 240 ton, na katerega bo montiran nov robot, ki je prav tako predmet sofinanciranja, z namenom reciklaže mehke in srednje trde odpadne plastike, ki nastane pri izdelavi raznovrstnih izdelkov iz plastike, pa bomo investirali tudi v nov mlin za mletje plastike s separatorjem kovin, ki bo mlel odpadno plastiko tako iz novega stroja kot iz nekaterih obstoječih strojev, saj gre za mobilno napravo, ki jo bomo lahko premikali po vsej delavnici. Z namenom pridobivanja in prodaje električne energije iz obnovljivih virov (sonce) nameravamo investirati v novo sončno elektrarno, moči 10 kW, ki bo nameščena na streho obstoječe proizvodne hale. Nov stroj za brizganje plastike in vsa dodatna oprema, ki jo bomo nabavili, nam bodo omogočili visoko avtomatiziran in računalniško voden proizvodni proces, s čimer bo zagotovljena kontinuirana proizvodnja velikih serij, lažje delo ter večja varnost pri delu za vse zaposlene, večja kvaliteta izdelave končnih izdelkov in nižji stroški njihove proizvodnje, manj napak pri izdelavi proizvodov in s tem manjšo količino odpadkov, izboljšati pa nameravamo tudi reciklažo odpadne plastike. Nekaj dodatnih prihodkov načrtujemo na račun uspešne realizacije projekta ustvariti še iz naslova pridobivanja in prodaje električne energije (nova sončna elektrarna, ki jo bomo namestili na streho obstoječe proizvodne hale), investicija v novo sončno elektrarno pa bo prav tako predstavljala določen pozitiven vpliv na okolje.


Preberi več na spletnih mestih: 

Skupne kmetijske politike,

SKP.si

Evropska komisija

PRP 2014 - 2020